Kẻ DIệt Thần Sakis

You Will Die With Me.

You Will Die With Me. Tác Giả: Leslie Cheung / Thiên Cổ Phong Lưu. Thể Loại: phong lưu thụ, (tiểu) hắc ám, hiện đại, đoản, có thể xem như NP,, BE(?). Warting: 14+ Văn Án:   Lịch sử có thể là giả, đồng thoại cũng có thể biến thành sự thật. Cũng như tình yêu của cậu… Continue reading You Will Die With Me.